Maatschappelijke organisaties kunnen binnenkort tot € 50.000 lenen om te verduurzamen

Vanaf 1 november kunnen maatschappelijke organisaties, zoals (sport)verenigingen, kerken, scholen en verenigingen van eigenaren met minimaal 10 leden, bij gemeente Westland een aanvraag indienen voor een lening van maximaal € 50.000 tegen een lage rente van 2,1%. Hiermee wil de gemeente, op initiatief van de gemeenteraad, verduurzaming van bestaande gebouwen stimuleren.

Warmtepomp wordt geïnstalleerd

Duurzame maatregelen

De lening is bedoeld voor energiebesparende, energieopwekkende of verduurzamende maatregelen of voorzieningen zoals bodem-, gevel- en vloerisolatie, maar ook ledverlichting, infraroodverwarming, zonnepanelen, een warmtepomp en een groen dak.

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Westland 2023

De lening wordt naar verwachting opengesteld met terugwerkende kracht per 1 september 2023, mits de gemeenteraad hiermee akkoord gaat. Wanneer er een besluit is genomen, wordt de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Westland 2023 gepubliceerd. Hierin worden alle maatregelen of voorzieningen die bekostigd kunnen worden met de lening beschreven, net als de voorwaarden en overige spelregels, zoals de rente, van het aangaan van deze lening. De verordening staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 oktober.

Kan ik de lening nu al aanvragen?

Nee, de lening is nog niet aan te vragen. De Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Westland 2023 moet eerst aangenomen worden in de gemeenteraad. Organisaties die gebruik willen maken van deze lening, kunnen kort na dit besluit het aanvraagformulier invullen. Dit formulier wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Uw aanvraag wordt vervolgens gecontroleerd door de gemeente. Wordt voldaan aan alle voorwaarden, dan kan de lening vanaf 1 november aangevraagd via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Voorbereiden

Voor het aanvragen van de lening heeft u eHerkenning nodig. Heeft uw organisatie dat nog niet? Vraag het dan alvast aan. Ook kunt u alvast offertes opvragen. Deze moet u bij uw aanvraag namelijk uploaden. Binnenkort vindt u meer informatie over deze lening op de gemeentelijke en onze website.