Regels voor zonnepanelen en zonnecollectoren op monumenten

Westland wil verduurzamen, onder andere door meer duurzame energie op te wekken. Voor veel Westlanders is het plaatsen van zonnepanelen een mooie stap om te verduurzamen. Het besparen en zelf opwekken van duurzame energie is een belangrijke opgave voor iedereen; overheden, bedrijfsleven en inwoners. Ook in beschermde stads- en dorpsgezichten en op monumenten is veel mogelijk.

Foto ter illustratie
De foto is ter illustratie, dit is niet hoe het er daadwerkelijk uit komt te zien.

Omdat het opwekken van duurzame energie belangrijk is wil de gemeente de mogelijkheden voor zonnepanelen verruimen. De bijzondere kwaliteit van het beschermde stads- en dorpsgezichten en de monumenten willen we hierbij behouden. Om toepassingen van zonnepanelen te stimuleren willen we zo duidelijk mogelijk aangeven waar zonnepanelen wel en niet passen.

Het uitgangpunt is dat zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Als dat niet mogelijk is, dan is het in veel gevallen toegestaan om zonnepanelen in het zicht vanaf de openbare weg te plaatsen. Er gelden dan extra regels.

Regels die altijd gelden

 • De bestaande dakconstructie- of bedekking mag niet verwijderd of beschadigd worden.
 • Zonnepanelen worden in een aaneengesloten vlak gelegd.

Regels voor zonnepanelen zichtbaar vanaf de openbare weg

 • De zonnepanelen worden in een aaneengesloten vlak gelegd, met regelmatige rangschikking.
 • De zonnepanelen liggen minimaal 2 pannen vrij van de nok, zijgevels, hoeken en andere dak elementen.
 • De zonnepanelen worden in een aaneengesloten vlak gelegd, met een regelmatige rangschikking voldoende vrijgehouden (minimaal 2 pannen vrij) van de dakranden en hoekkepers en rekening houdend met de totale compositie van het dakvlak. 
 • De kleur van de zonnepanelen is zoveel mogelijk afgestemd op de kleur van het dak, zonder opvallende patronen of randen. In overleg zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bij repeterende woonblokken en -rijen is een uniforme plaatsing en kleur vereist. De eerst vergunde positie van zonnepanelen is leidend voor de rest van het blok of de rij.
 • De zonnepanelen zijn niet storend voor de beeldkwaliteit van de historische omgeving of de monumentale waarden van het monument. De gemeente volgt hierin het advies van de Commissie Omgevingskwaliteit.

Vergunning nodig?

 • Voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op beschermde monumenten hebt u altijd een vergunning nodig

Tips

 • Houd bij plaatsing ook rekening met schaduw van bomen in de directe omgeving. De gemeente gaat geen bomen snoeien of kappen als u last hebt van schaduw.
 • Overleg uw plan altijd met uw buren.