Zonnepanelen

Je ziet ze steeds vaker bij bedrijven: zonnepanelen

Een slimme manier om zelf energie op te wekken. Met zonnepanelen betaal je flink minder energiekosten én stoot je minder CO2 uit. Maar voor welke zonnepanelen moet je kiezen, hoeveel panelen passen er op je dak en wat is de beste manier om de panelen te plaatsen?

Er is een groot verschil in de kwaliteit van zonnepanelen. Kijk dus niet alleen naar de prijs van de zonnepanelen, maar let ook goed op de kwaliteit. Zonnepanelen van slecht materiaal gaan sneller kapot en wekken op de lange termijn minder energie op. Kwaliteitspanelen leveren dus meer energie én geld op. Welk type zonnepanelen je nodig hebt, is ook afhankelijk van het dak waar ze op komen te liggen. Kortom, laat je goed adviseren bij de aankoop van zonnepanelen.

Om het aantal zonnepanelen in het Westland in kaart te brengen is er in 2020  een zonnepanelen monitor gecreëerd. Hieronder is de top 4 bedrijven met de meeste zonnepanelen voor jou verzameld. 

  • ABC Westland: Over 10 bedrijven 24.628 zonnepanelen
  • Westerlee:Over 8 bedrijven 8.084 zonnepanelen
  • Honderdland: Over 9 bedrijven 6.632 zonnepanelen
  • BWP: Over 33 bedrijven 6.552 zonnepanelen

Ook een plekje bemachtigen in de zonnepanelen monitor? Investeer dan ook in zonnepanelen! Klik hier om de volledige zonnepanelen monitor te openen.

Subsidie voor zonnepanelen op waterbassins bij glastuinbedrijven

In de Regionale Energie Strategie (RES) is het opwekken van elektriciteit door zonnepanelen op waterbassins bij glastuinbouwbedrijven naast aardwarmte (geothermie) een extra kans op duurzame energie. Daarom is er ten doel gesteld om tot 2030 zo’n 350 projecten ‘zonnepanelen op waterbassins’ uit te voeren. Daarmee zou 0,089 TWh aan elektriciteit moeten kunnen worden opgewekt, 2,78% van de totale RES-ambitie. Een ambitie waar gemeente Westland graag aan meewerkt!

De aanleg van zonnepanelen op waterbassins is daarnaast een mogelijkheid om het 50% ‘lokaal eigenaarschap’ (buurtbewoners investeren in zonnepanelen elders) in te vullen, een streven in het Klimaatakkoord. Het stimuleren van deze ontwikkeling is ook onderdeel van de aanpak ‘taskforce energieakkoord Greenport West-Holland’.

Duurzame energie bij glastuinbedrijven

Glastuinbouwbedrijven beschikken vaak over een zogenaamde ‘warmtekrachtkoppeling’ (WKK), waarmee vanuit gas efficiënt elektriciteit wordt geproduceerd en warmte beter benut wordt dan in een reguliere energiecentrale. Daarnaast is geothermie (aardwarmte) een steeds vaker gebruikte energiebron in de glastuinbouw. Zonnepanelen kunnen een extra bijdrage leveren aan de duurzame opwekking van elektriciteit, ook als het niet voor eigen gebruik door de betreffende glastuinbouwondernemer wordt gebruikt. Zonnepanelen op waterbassins zijn mede om die reden een efficiënt en gewenst dubbel ruimtegebruik.

In aanmerking komen voor subsidie ‘Zonnig Zuid-Holland’

“Zonnepanelen bij glastuinbouwbedrijven zijn alleen toegestaan op de daken van de bedrijfsgebouwen en (onder voorwaarden) op waterbassins. Deze zonnepanelen komen in aanmerking voor de subsidie ‘Zonnig Zuid-Holland’.  In de beleidsregel ‘zonnepanelen op waterbassins’ wordt uiteengezet wanneer een omgevingsvergunning noodzakelijk is en onder welke voorwaarden gemeente Westland wil meewerken aan zonnepanelen op waterbassins.