Verduurzaming Westlandse glastuinbouw

In de glastuinbouw is veel energie nodig, om kassen te verwarmen en gewassen te belichten.

In de glastuinbouw is veel energie nodig, om kassen te verwarmen en gewassen te belichten. Op dit moment gaat 83% van het energieverbruik in het Westland naar de glastuinbouw, dat is 1/12 deel van het totale energieverbruik in Nederland. Jaarlijks wordt er nu zo’n 35 miljard m3 aardgas verstookt in de Westlandse kassen. Als de Westlandse glastuinbouwsector minder energie verbruikt heeft dat dus grote impact op de verduurzaming van de Nederlandse samenleving. Het doel is om het verbruik eerst terug te brengen naar 12 miljard m3 aardgas per jaar. En uiteindelijk moet de glastuinbouwsector in 2040 geheel klimaatneutraal zijn, zoals afgesproken in het Tuinbouwakkoord van maart 2019.

Hoe dan? Door energiezuiniger te telen, met Het Nieuwe Telen (HNT) bijvoorbeeld. En door de energiebron te verduurzamen, dus stoken zonder aardgas. Steeds meer glastuinbouwondernemers stappen over op een duurzame warmtebron, zoals aardwarmte of restwarmte van fabrieken. Hoe doen glastuinbouwondernemers dat? Welke duurzame keuzes maken ze en waarom? Laat je inspireren door hun ervaringen. Check ook welke subsidies voor de glastuinbouw interessant zijn. Hulp nodig bij de aanvraag van een subsidie of vergunning? Wij zijn er voor je!

De glastuinbouwsector is koploper op het gebied van duurzame energie. Het bruist van de duurzame initiatieven en coöperaties. Het bedrijfsleven en de bebouwde omgeving profiteert daar slim van. Als gemeente juichen we deze samenwerking in verduurzaming toe. We brengen partijen samen en stimuleren gezamenlijk onderzoek naar opslag en uitwisseling van duurzame energie.