40 extra gratis energiescans voor ondernemers en maatschappelijke organisaties

De stijgende energiekosten kunnen flinke gevolgen hebben voor ondernemers. Om te kijken of de kosten lager kunnen, biedt een energiescan uitkomst. Vastgoedeigenaren of huurders van bedrijfspanden in Westland konden al een gratis scan aanvragen, maar vanwege groot succes zijn nu 40 extra gratis scans beschikbaar voor alle ondernemers en maatschappelijke organisaties in Westland.

Online aanmelden

Het aanmelden voor een scan verloopt online via energiekeregio.nl/westland/. Na het indienen van de aanvraag wordt contact opgenomen om een afspraak te maken.

Drie soorten scans

Geïnteresseerden kunnen kiezen uit drie verschillende scans: een Energiebespaarscan, (startadvies Energiebesparing en Labelverbetering), een Korte Termijn Bespaarscan of een Maatwerkadvies Zonnepanelen.

Over deze samenwerking

In samenwerking met Energieke Regio, MKB Westland, Rabobank Westland, VNO-NCW Westland-Delfland en Gemeente Westland worden de scans beschikbaar gesteld. De kosten van deze 40 scans worden volledig betaald door gemeente Westland.