Beleid tegen wateroverlast: Hemelwaterverordening

In de afgelopen weken hebben we ervaren welke invloed het natte weer kan hebben. Door de verandering van het klimaat neemt de kans op wateroverlast toe.

15-11-2023

Daarom willen wij zorgen voor meer wateropvang. Dit kan op verschillende manieren. Eén daarvan is de Hemelwaterverordening. Vanaf 1 januari 2024 moeten alle nieuwbouwplannen ervoor zorgen dat er genoeg ruimte is om regenwater op eigen terrein vast te houden, voordat het naar het riool wordt geleid

Dit kan bijvoorbeeld door een vijver aan te leggen, regentonnen te gebruiken, een waterzak in de kruipruimte te plaatsen of een groen dak te hebben. Door samen hevige regenbuien beter op te vangen, voorkomen we dat straten onder water komen te staan of dat er zelfs water in huizen of bedrijven terechtkomt. Op deze manier maken we Westland beter bestand tegen de uitdagingen van de toekomst!