ELEKTRICITEITSNET

 

Schaf geen apparaten aan die op batterijen lopen en die u niet echt nodig hebt. Kies in voorkomende gevallen voor apparaten die u op het elektriciteitsnet kunt aansluiten. Dat is ook goedkoper.