Groen licht voor aanleg warmtetransportleiding WarmtelinQ

Het plan voor een warmtetransportleiding tussen Vlaardingen en Den Haag kan doorgaan. De Raad van State heeft woensdag alle bezwaren ongegrond verklaard.

Deze WarmtelinQ wordt een ondergrondse leiding voor het transport van CO2-vrije warmte van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Water dat in de haven van Rotterdam wordt verwarmd, zal door de buis met een diameter van zeventig centimeter naar Den Haag stromen. Een tweede buis van gelijke omvang is er om het afgekoelde water terug te laten vloeien. De leiding van ruim 23 kilometer doorkruist onder andere het grondgebied van Midden-Delfland.

De gemeente Den Haag had net als Stichting Den Haag Fossielvrij, de Bomenstichting en Stichting Gemeente Belangen Energievoorziening bezwaar aangetekend. Zij zijn tegen het gebruik van restwarmte die afkomstig is van fossiele bronnen uit de Rotterdamse haven, omdat dit niet duurzaam zou zijn. Ook zou er volgens Den Haag geen draagvlak zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt daarover: "In dit geval moest de provincie een afweging maken tussen aan de ene kant het provinciale belang van een regionale energievoorziening en aan de andere kant de belangen van de gemeente. Dat er binnen de gemeente Den Haag geen draagvlak zou zijn, is binnen deze belangenafweging niet doorslaggevend."

Verder mag de bestuursrechter alleen beoordelen of het overheidsbesluit, in dit geval het inpassingsplan, voldoet aan de eisen van de wet en het recht. Na bestudering van alle documenten en onderzoeken komt de Afdeling bestuursrechtspraak tot de conclusie dat het plan voor de aanleg van de warmtetransportleiding voldoet aan de eisen van de wet. Het plan is daarom rechtmatig en is met deze uitspraak definitief geworden.

Koppeling met Westland

WarmtelinQ wordt in de toekomst mogelijk ook gekoppeld aan de warmtenetwerken die er al zijn in Westland. Eind 2021 is een convenant ondertekend om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. De eventuele aansluiting met Westland staat los van de zaak waar de Raad van State nu uitspraak over heeft gedaan.

Bron: WOS.nl - Groen licht voor aanleg warmtetransportleiding WarmtelinQ