Het warmtenet Westland en Concept Warmtevisie

De Gemeente Westland is volop bezig met verduurzamen. De CO2-uitstoot en gasverbruik van bedrijven binnen het Westland moet worden verlaagd. De glastuinbouw is nu nog een heel grote verbruiker van gas, daar komt door het warmtenet van Trias Westland verandering in.

Het duurzame warmtenet

In de Westlandse bodem is volop duurzame energie aanwezig en steeds meer Westlandse bedrijven verwarmen hun kassen en gebouwen met aardwarmte vanuit het warmtenet. Het belang van een warmtenet is CO2-vermindering en het verlagen van gasverbruik. Daarnaast zorgt het warmtenet ervoor dat de tuinders duurzaam kunnen kweken en dus duurzame producten aan hun klanten kunnen leveren.

Niet alleen het warmtenet zorgt ervoor dat het Westland verduurzaamt. Als je naar de Westlandse bedrijven kijkt, maken zij grote stappen als het gaat om de energietransitie. In grote delen van de bedrijfsterreinen liggen de daken vol zonnepanelen. Als je naar de glastuinbouw kijkt zijn ook daar de ambities hoog. Er worden grote slagen gemaakt met alternatieve verwarming, bijvoorbeeld met geothermie. Ook andere organisaties en bewoners zijn druk bezig met verduurzamen. Zij isoleren bijvoorbeeld hun gebouwen en laten zonnepanelen op hun dak te plaatsen.

 

Warmtevisie Westland

In de Warmtevisie Westland bekijkt de gemeente welke kansen er zijn om huizen en bedrijven op een duurzame wijze te verwarmen. In de conceptvisie staat welke alternatieven voor aardgas er zijn voor de bewoners van Westland. Ook staat erin welke wijken als eerste verder worden onderzocht om de overstap naar duurzame energie te maken.

De Gemeente Westland verneemt graag wat de inwoners van de warmtetransitievisie vinden.

In onderstaande video vertelt Trias Westland alles over de aanleg en werking van het warmtenet. Daarnaast vertelt Pieter Varekamp alles over de warmtevisie van de Gemeente Westland.