Hulp bij verduurzaming sportverenigingen

De stijgende energiekosten raken ook de sportverenigingen. Een van de manieren om op langere termijn kosten te besparen is verduurzamen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de energierekening te doen dalen. Gemeenten helpen en denken hierin graag mee. Daarom biedt gemeente Westland iedere sportvereniging in Westland met een eigen accommodatie, een gratis energiescan aan. Heeft jouw vereniging de afgelopen drie jaar nog geen energiescan laten doen? Dan kan via gemeente Westland gratis een aanvraag worden gedaan.

Rapport energiescan

De scan wordt uitgevoerd door een energiecoach van SportNLGroen. Dit duurt ongeveer een uur. Na afloop komt er een rapport. In dit rapport staat:

  • welke duurzaamheidsmaatregelen de vereniging kan nemen
  • de kosten van de maatregelen
  • wat de besparing kan zijn van de maatregel

Het rapport wordt met de vereniging besproken. De energiecoach van SportNLGroen kan kosteloos helpen en begeleiden bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen.

De energiescan is bedoeld voor sportverenigingen vallend onder het NOC-NSF en met een eigen accommodatie. Voor andere verenigingen en voor sportverenigingen zonder eigen accommodatie zijn of komen er andere regelingen. Dit wordt bekend gemaakt via de website gemeentewestland.nl.

Financieren van verduurzamingsmaatregelen

Heeft u hulp nodig bij het financieren van de maatregelen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

  • u kunt aanspraak maken op 30% subsidie via de BOSA-regeling
  • er kan een Sportlening afgesloten worden via het BNG Duurzaamheidsfonds. Tot een leenbedrag van € 100.000,- kan dit volledig worden geborgd door het SWS. Daarboven is een gemeente garantiestelling nodig.