Maatschappelijke organisaties kunnen tot € 50.000 lenen om te verduurzamen

Vanaf 1 november 2023 kunnen maatschappelijke organisaties, zoals (sport)verenigingen, kerken, scholen en verenigingen van eigenaren met minimaal 10 leden, bij gemeente Westland een aanvraag indienen voor een lening van maximaal € 50.000 tegen een lage rente van 2,1%. Hiermee wil de gemeente, op initiatief van de gemeenteraad, verduurzaming van bestaande gebouwen stimuleren.

1-1-2023

Duurzame maatregelen

De lening is bedoeld voor energiebesparende, energieopwekkende of verduurzamende maatregelen of voorzieningen, genomen vanaf 1 september 2023. In de verordening worden onder andere bodem-, gevel- en vloerisolatie, maar ook ledverlichting, infraroodverwarming, zonnepanelen, een warmtepomp en een groen dak genoemd als maatregelen of voorzieningen waarvoor de lening kan worden aangevraagd.

Organisaties die gebruik willen maken van deze lening, kunnen vanaf 1 november het aanvraagformulier op www.gemeentewestland.nl/stimuleringslening invullen. Wordt voldaan aan alle voorwaarden, dan verloopt de verdere aanvraag via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Er is een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Westland 2023

In de verordening zijn alle maatregelen of voorzieningen die bekostigd kunnen worden met de lening beschreven, net als de voorwaarden en overige spelregels van het aangaan van deze lening.