Moeten bomen wijken voor zonnepanelen?

Ze liggen op steeds meer daken: zonnepanelen. Een duurzame oplossing om zelfstandig energie op te wekken. Zonnepanelen brengen het meeste op wanneer ze – de naam zegt het al – in de zon liggen. Zonnepanelen waar de schaduw op valt wekken – afhankelijk van hoe de panelen geschakeld zijn – minder energie op.

07-11-2022

Regelmatig ontvangt gemeente Westland verzoeken van inwoners of bedrijven om bomen op gemeentegrond te kappen, omdat de boom de opbrengst van zonnepanelen in de weg zit. Hoewel de gemeente begrijpt dat je het liefst het volledige rendement uit je zonnepanelen haalt, kan een boom vaak niet zomaar gekapt worden.

De functie van bomen

Bomen leveren, zowel landelijk als in de gemeente, een grote bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen. Bomen slaan onder andere CO2 op, zorgen voor schaduw en nemen water op. Groen heeft dus een belangrijke functie, want ook binnen gemeente Westland merken we steeds meer van de opwarming van de aarde en toenemende wateroverlast. Behalve voor onszelf, is groen ook van belang voor vogels, vleermuizen en andere dieren die in de omgeving leven.

Natuurlijke overlast

In gemeente Westland wordt er bij een verzoek tot het kappen van een boom gekeken naar wat de reden van het verzoek is. Vaak valt de reden onder natuurlijke overlast. Met natuurlijke overlast worden zaken bedoeld zoals blad- en vruchtval, overlast van bloesem en zaden en ook schaduwoverlast. Een boom kappen omdat uw zonnepaneel daardoor meer rendement oplevert (want: minder schaduw), valt onder natuurlijke overlast en wordt daarom niet toegestaan. Is een boom ziek, in slechte conditie of wordt er verwacht dat hij niet meer lang gaat leven? Dan wordt zo’n verzoek in uitzonderlijke gevallen soms wél toegestaan.

Meer informatie

Vragen over het snoeien van bomen ten behoeve van zonnepanelen stel je direct aan Gemeente Westland via het meldingsformulier