Project aardwarmte Polanen

De ontwikkeling van het project ‘Aardwarmte Polanen’ is gestart. In dit artikel vertellen we wat het project inhoudt, waarom we voor aardwarmte kiezen en waar het warmteproject plaatsvindt.

Wat is het Aardwarmteproject Polanen?

Met het Aardwarmteproject Polanen wordt er lokale warmte uit de diepe ondergrond van Monster gewonnen, waardoor verschillende kassen en gebouwen op een duurzame wijze verwarmd kunnen worden. Het doel van het project is om duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Monster te stimuleren en realiseren.

 

Waarom kiezen we voor Aardwarmte?

Voor het telen van groente, planten en bloemen in Monster en omgeving is veel warmte nodig. Met de realisatie van Aardwarmte Polanen zijn de glastuinbouwondernemers in Monster in staat om gemakkelijk van aardgas over te stappen op de duurzame energiebron: aardwarmte.

Aardwarmtewinning bestaat uit een aantal simpele stappen. Als eerste wordt er warm water uit de ondergrond opgepompt. Via warmtewisselaars wordt het warme water overgedragen op leidingwater dat, via een verdeelstation, wordt vervoerd naar woningen en gebouwen die zijn aangesloten op het warmtenet. Als laatste wordt het afgekoelde water weer teruggevoerd naar de aardwarmte-installatie, wat ervoor zorgt dat aardwarmte hernieuwbaar blijft. Dit zorgt ervoor dat aardwarmte een duurzame energiebron is.  

Een groot voordeel van het Aardwarmteproject is dat aangesloten glastuinbouwondernemers de warmte van deze aardwarmtebron onderling kunnen verhandelen via een online handelsplatform. Zo wordt het mogelijk tijdelijk meer of minder warmte af te nemen, zoals tijdens een teeltwissel. Warmteaanbod en warmtevraag kunnen op deze manier 24/7 op elkaar worden afgestemd. Dit maakt het aardwarmteproces nóg duurzamer, omdat er minder warmteverspilling is.

 

Waar komt het Aardwarmteproject?

De beoogde locatie voor het project is Madeweg 43a in Monster.

Aardwarmte Polanen is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Polanen en Energie Transitie Partners. De warmtecoöperatie Polanen bestaat uit 50 glastuinbouwbedrijven gesitueerd in een driehoek vanaf de Madeweg in Monster tot aan de Julianaweg in ‘s-Gravenzande en de grote Achterweg in Naaldwijk. Energie Transitie Partners ondersteunt de warmtecoöperatie onder andere bij financiering, techniek en ontwerp van het warmtenet. Energie Transitie Partners is een samenwerkingsverband van energie en afvalbedrijf HVC en Capturam.

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over het Aardwarmteproject Polanen? Ga dan naar https://www.aardwarmtepolanen.nl/.