Spaarzaam omgaan met water

Het is droog in Nederland. Zo droog, het kabinet waarschuwt op een mogelijk watertekort. Wat betekent dit voor gemeente Westland en wat kun jij doen?

Verzilting

Vanwege de ligging aan zee heeft onze gemeente te maken met verzilting: het zoete water in de rivieren en ondergrond maken dan plaats voor zout water. We zijn op verschillende manieren afhankelijk van zoetwater. Het grondwater is bijvoorbeeld belangrijk voor de tuinbouw. Het groen in de omgeving heeft zoetwater nodig om te blijven groeien. Door middel van waterbeheer beschermen we deze functies en wordt verzilting tegengegaan. 

Wat verzilting is en welke oplossingen zijn er voor? Bekijk hier een korte video.

Voorrang

In tijden van droogte krijgen sommige functies voorrang boven andere functies. Drinkwater en waterveiligheid krijgen voorrang boven landbouw, scheepvaart en natuur. Met name in het oosten van het land ondervindt de landbouw en de natuur nu de gevolgen van tekorten aan zoetwater. Om in het westen van het land verzilting tegen te gaan wordt er momenteel extra zoetwater aangevoerd uit de rest van Nederland.

Wat kun jij doen? 

Alle beetjes helpen. Zuinig omgaan met water is daarom altijd een goed idee. Bijvoorbeeld korter douchen, waarbij je meteen bespaart op je energieverbruik, maar ook water niet onnodig laten stromen. Gebruik daarnaast een regenton om regenwater mee op te vangen. Regenwater is een goed alternatief voor leidingwater om bijvoorbeeld de auto mee te wassen of de tuin te sproeien. De beste tijden om je tuin water te geven zijn als de zon laag staat, bijvoorbeeld in de vroege ochtend of aan het begin van de avond.

Als er daadwerkelijk een watertekort is, is het belangrijk om je waterverbruik te verminderen tijdens de piekuren. Die zijn ’s ochtends tussen 06.00 uur en 09.00 uur en ’s avonds tussen 18.00 en 22.00. Op die momenten zijn er veel mensen thuis en wordt er dus meer water verbruikt. Door dit te verminderen, voorkomen we een lagere waterdruk en verkleinen we de kans op bruin water. Bruin water ontstaat door deeltjes ijzer en mangaan, die normaal gesproken tijdens het zuiveringsproces in de leidingen zitten, maar bij stroomverandering toch in de waterkraan terecht kunnen komen. Deze deeltjes zijn niet schadelijk voor de gezondheid, maar helder water ziet er toch een stuk frisser uit.