Subsidie voor energie-innovaties in de glastuinbouw

Wil je als glastuinder het energiesysteem in je kassen verduurzamen? Vraag dan de subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) aan. Hiermee investeer je in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.

17-4-2023

Je kunt nu je aanvraag voor 2023 voorbereiden. Vroeg je in 2022 of daarvóór subsidie aan? Dan kun je nu nog je aanvraag nog beheren op deze pagina.

Hoogte subsidie en looptijd

Per aanvraag geldt een maximaal subsidiebedrag van € 1,5 miljoen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal €125.000 zijn. Vraag je subsidie aan in een samenwerkingsverband? Dan moet elke deelnemer binnen dit verband minimaal €125.000 subsidie krijgen. Er is totaal € 8,5 miljoen subsidie beschikbaar. Aanvragen van de subsidie kan vanaf maandag 17 april 2023 09:00 uur tot en met vrijdag 26 mei 2023 17:00 uur.

Voor wie

De MEI is voor glastuinders die willen investeren in innovatieve kas- of energiesystemen, die de CO2-uitstoot verminderen. Je kunt alleen, maar ook samen met andere glastuinders investeren. Met verduurzaming en innovatie werk je samen aan de klimaatdoelen. En aan een toekomstbestendige sector.

Waarvoor krijg je subsidie?

Je krijgt subsidie voor de kosten (zonder btw) die je hebt gemaakt voor:

 • de bouw, koop, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 • de (huur)koop van nieuwe machines en apparaten. Je bent hiervan de eerste gebruiker;
 • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten, vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

Heb je een mkb? Dan krijg je subsidie voor maximaal 40% van je kosten als je:

 • investeert in hernieuwbare energie én;
 • de investering als aparte investering kunt vaststellen. Of als u de extra investeringskosten kunt berekenen ten opzichte van een normale situatie

Ben je geen mkb? Dan krijg je subsidie voor maximaal 30% van je kosten.

Investeren in hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie produceert u met installaties die alleen hernieuwbare en niet-fossiele energiebronnen gebruiken.

MEI-investering

Doet u een aparte investering? Dan moet u de kosten van de investeringen binnen de totale investeringskosten kunnen bepalen als een aparte investering. U breidt bijvoorbeeld een bestaande voorziening uit. De uitbreiding is dan makkelijk te herkennen als aparte investering.

Extra investeringskosten

Extra investeringskosten zijn de extra kosten die u maakt bij een meer milieuvriendelijke energieproductie. Die berekent u zo: u berekent eerst de investeringskosten in de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Daarna trekt u er de kosten van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering vanaf. Dit is een investering die u zonder de subsidie zou doen.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere investering:

 • Je investeert in innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.
 • Je start op of na de datum van uw aanvraag met uw project. je installeert het energiesysteem binnen 3 jaar na de startdatum van het project.
 • Je installeert het kasenergiesysteem voor de einddatum van je project.
 • Je voert het project in Nederland uit.
 • Je houdt een administratie van het project bij.
 • Elk bedrijf in het samenwerkingsverband heeft een andere eigenaar. Ook is elk bedrijf een glastuinbouwbedrijf.;
 • Duurt je project langer dan een jaar? Dan maak je na elk projectjaar een tussenverslag. Je stuurt de verslagen naar ons.
 • Wil je maar een deel van je kas vernieuwen? Dan kun je voor dat deel een aanvraag indienen.
 • Je werkt mee aan het programma Kas als Energiebron als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of wij je daar om vragen. Dit kan tot 3 jaar na de datum van de vaststelling.

Belangrijk: er gelden extra voorwaarden voor verschillende categorieën. Lees hier meer over op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hier vind je ook meer informatie over het aanvraagproces en wat er gebeurt ná je aanvraag, zoals hoe lang het duurt tot je aanvraag in behandeling wordt genomen.

Bron Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI) (rvo.nl)