Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De gestegen energieprijzen raakt iedereen. Naast huishouders gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine MKB. Vanuit het Rijk is daarom de tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) in het leven geroepen.

De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

Naar verwachting is het uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 mogelijk om de TEK aan te vragen. Meer informatie, zoals de voorwaarden of hoe het subsidiebedrag wordt berekend, lees je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.