Tiny Forest maakt Westland groener

Gemeente Westland wordt steeds groener. Zo zijn op dit moment vijf minibossen in ontwikkeling, waarvan drie volgens het Tiny Forest-concept van IVN Natuureducatie. Ook plant de gemeente deze winter minimaal 250 nieuwe bomen aan. Alles bij elkaar zijn de afgelopen jaren netto ruim 7.000 bomen bijgekomen en komt er de komende periode nog meer groen bij.

Westland steeds groener
Veel Westlanders hebben het idee dat er steeds minder bomen zijn. Het tegendeel blijkt waar, zo verkondigt gemeente Westland in een recent persbericht. In de periode van 2014 tot en met 2020 is het bomenoppervlakte structureel toegenomen. Het aanleggen van zogenoemde ‘minibossen’ is onderdeel van het plan om de gemeente groener te maken. “Het roer moet om. Het vergroenen van de gemeente Westland heeft prioriteit”, stelt wethouder Leen Snijders in het persbericht. “De gemeente Westland blijft met een open blik kijken naar kansen om het bomen- en groengebied verder te vergroten. Deze scherpte is echt nodig, want we kunnen schaarse ruimte in onze gemeente maar voor één doel per keer gebruiken. Dus wordt het nou een parkeerplek of een boom?”

Rekenen met bomen
Vanaf 2014 plantte de gemeente bijna 10.654 bomen aan. In dezelfde jaren werden 3.596 bomen gekapt. Dat betekent dat in een krappe 8 jaar een netto toename van maar liefst 7.058 bomen . Nieuwe bomen kunnen niet altijd op dezelfde plek van een gekapte boom terug geplant worden. Uiteindelijk plant de gemeente op dit moment ergens in Westland voor elke gekapte boom dus bijna 3 bomen terug.

Eerste Tiny Forest in Maasdijk
Maasdijk heeft de primeur met het eerste zogenoemde Tiny Forest. Een Tiny Forest is een groene ontmoetingsplek voor buurtbewoners ter grootte van een tennisbaan. Het verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. De kinderen van de scholen Het Kompas en De Aventurijn krijgen straks les over de natuur in hun eigen buitenlokaal. Geen les op het smartbord, maar in het smartbos!

Tijdens een eerdere informatieavond op 17 november 2021 legden de gemeente, IVN Natuureducatie en Stichting Groener Maasdijk uit waarom een Tiny Forest in Maasdijk gewenst is. Bewoners hebben hun ideeën gedeeld over dit groene initiatief. Daarnaast hebben ze ook de kans gekregen om zelf een rol te vervullen bij het tot stand brengen van het Tiny Forest.

Natuur in eigen buurt
Gemeente Westland werkt samen met IVN Natuureducatie om een omgeving te creëren waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Dat is nodig, zegt de gemeente, omdat de kloof tussen mens en natuur groter is dan ooit. Hoe dat komt? Onder andere door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan, zo denkt de gemeente. Het Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur in Westland te verbinden.

Het begin van Tiny Forest in Nederland
Het eerste Tiny Forest werd in 2015 in Zaandam geplant, op initiatief van IVN Natuureducatie. Niet alleen een primeur in Nederland, maar in heel Europa! Na ruim vijf jaar zijn de eerste resultaten positief. De aanleg van Tiny Forests vergroot de biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen. Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.