Wat betekent klimaatverandering voor de huiseigenaar?

Wat betekent de klimaatverandering voor de huiseigenaar? Dreigt jouw huis te verzakken of loopt het risico op wateroverlast? Dit moet je allemaal weten.

Het veranderende klimaat brengt risico's met zich mee. Huiseigenaren moeten zich hierop voorbereiden en hun omgeving erop aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. Zo heb je minder last van hitte, droogte en wateroverlast.

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?

Het wordt natter: in het voorjaar, najaar en de winter valt er meer neerslag.

  • Er is meer kans op overstromingen: de rivieren kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren.
  • Er is meer kans op wateroverlast: de riolering kan het vele water niet meer aan.
  • De winters worden zachter; het vriest minder vaak.
  • De zomers worden droger en heter.
  • Als gevolg van langdurige droogte kunnen huizen verzakken.
  • Hittestress bij bewoners: de temperatuur in de steden en in de woning zelf worden hoger doordat de bebouwing warmte vasthoudt.

Loopt jouw woning risico op wateroverlast?

Ontdek hoe hoog het water bij jou in de buurt kan komen met de tool van Rijkswaterstaat.
> Zo bescherm je je huis tegen wateroverlast.

Dreigt mijn huis te verzakken door de droogte?

Check of jouw huis in een risicogebied staat met de tool van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).
Hier lees je meer over funderingsproblemen.

Is schade door klimaatverandering gedekt?

Financiële schade door klimaatverandering is vaak niet (volledig) gedekt door de verzekeraar. Veel huiseigenaren denken ten onrechte dat overstromings- en verzakkingsschade gedekt is, blijkt uit onderzoek van Eigen Huis.
Lees meer over de verzekerbaarheid van klimaatrisico's op de site van het Verbond van Verzekeraars.

Wat doet mijn gemeente aan klimaatadaptie?

Gemeente Westland wil in 2040 alle risicogebieden hebben aangepakt en in 2050 wil de gemeente klimaatadaptief zijn. Er zijn subsidies voor groene maatregelen. Bekijk hier de subsidies in Westland.

Meer informatie:

Bron: Klimaatverandering- de gevolgen op een rij (eigenhuis.nl)