Pilot woon-en werkgebied Polanen

Polanen is de eerste wijk in het Westland die we onderzoeken om het volledig aardgas vrij te maken.

In samenwerking met ’s Heeren Loo, woningcorporatie Arcade, Westland Infra en HVC wordt er gekeken naar een duurzaam alternatief voor aardgas. Gezien de nabijheid van de duurzame geothermieboring Polanen ligt het voor de hand te onderzoeken of aansluiting op een warmtenet tot de mogelijkheden behoort. Voor duurzame projecten zijn verschillende subsidies beschikbaar. Bij het Polanen-project doen wij een beroep op de Proeftuinsubsidie aardgasvrije wijken. Zo wordt duurzaam wonen zonder aardgas voor de bewoners financieel een stuk aantrekkelijker. De aanvraag voor de Proeftuinsubsidie is ingediend, maar nog niet toegekend.

Geïnteresseerd naar meer informatie over het project Polanen, of de kosten van een aardgasvrij huis? Download hier de laatste nieuwsbrief over de Pilot ‘woon- en werkgebied Polanen aardgasvrij’ welke in juli 2019 is verzonden.

Bewonersbijeenkomst januari 2018

Op 15 januari 2018 is een bewonersbijeenkomst geweest voor Het Westerhonk om de bewoners uitleg te geven over de plannen en de mogelijkheid te geven vragen te stellen.

Van dit moment is uitgebreid gebruik gemaakt en zijn er onderwerpen besproken zoals ombouwkosten, doorlooptijd van het project, onderhoudskosten en mogelijke risico’s. Alle vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld en de antwoorden daarop vind je hier.

Verder is er ook een uitgebreid verslag gemaakt van de bewonersbijeenkomst op 10 september 2018. Ook hier hebben bewoners de mogelijkheid gekregen antwoorden te krijgen op hun vragen. De informatie die daar besproken is kun je hier teruglezen.

Subsidie

De gemeente Westland heeft namens de projectgroep Polanen Aardgasvrij Wonen bij het Rijk subsidie aangevraagd om een aardgasvrije wijk te kunnen realiseren. Helaas is op 1 oktober 2018 duidelijk geworden dat wij de subsidie niet hebben gekregen.

Een aantal gebouwen op Het Westerhonk (onderdeel van woon- en werkgebied Polanen), waarin cliënten van ’s Heeren Loo wonen, is al volledig losgekoppeld van de gasleiding. Zonnepanelen worden gebruikt waar mogelijk.