Waarom verduurzamen?

Iedereen ziet en voelt de klimaatverandering. Dat moet en kan anders, dat is duidelijk. Daarom is duurzaam wonen en werken belangrijk, zodat we minder energie verbruiken met z’n allen en de vraag naar gas beperken. Energiezuinig wonen en werken bespaart je daarnaast ook flink wat kosten, op de lange termijn. Denk aan een lagere energierekening door zonnepanelen en nooit meer afhankelijk zijn van wisselende gasprijzen als ondernemer. Maar wat bedoelen we nu met duurzaamheid? Duurzaamheid is iets wat niet ten kosten gaat van natuur en milieu. Het zorgt er dus voor dat de komende generaties op een gezonde wereld kunnen leven met bijvoorbeeld een lagere uitstoot van broeikasgassen. 

Het streven is dat alle huizen in Gemeente Westland in 2050 CO2-neutraal zijn. De glastuinbouw is al in 2040 klimaatneutraal, zo is afgesproken in het Tuinbouwakkoord van maart 2019. Deze doelen behalen we alleen als we er samen onze schouders onder zetten, als één Gemeente Westland. Volledig verduurzamen kan niet binnen één dag, maar wel voor 2050. Als we maar genoeg duurzame stappen met elkaar zetten, dan komen we er vanzelf!


Beïnvloed door

Geen nieuws beschikbaar.

Lopende projecten