Warmte Systeem Westland (WSW)

Op weg naar een Westland dekkend warmtenet.

De gemeente Westland zet in op een transitie naar een duurzame energievoorziening. Warmte Systeem Westland (WSW) speelt daarin een belangrijke rol. Wist je dat al heel veel glastuinbouw clusters warmtenetten hebben aangelegd om hun kassen te verwarmen met aardwarmte (geothermie)?  Met de oprichting van Warmte Netwerk Westland (WnW) én vijf  nieuwe geothermie initiatieven krijgt WSW steeds meer vorm. Ook wordt er gewerkt aan een aantakking op het Warmtelinq initiatief waarmee CO2-vrije warmte uit het Rotterdamse havencomplex aan Westlandse glastuinbouwbedrijven kan worden geleverd. Door de warmtenetten van de verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen ontstaat een Westland dekkend warmtenet dat gevoed wordt vanuit diverse bronnen. Hier kan de omgeving, bijvoorbeeld (nieuwbouw)woningen en bedrijven, in de toekomst op aansluiten. Gemeente Westland wil aan de vorming van WSW een bijdrage leveren middels de Stimuleringsregeling WSW en daarmee de energietransitie versnellen.


SNEL NAAR SUBSIDIES?